Talk 6 March 2013 ‘Play & the City’

The initiators of the urban game project Rezone in the city of Den Bosch have invited me to give a talk about play and ownership. Read the announcement below (in Dutch):

Lezing – Michiel de Lange 6 maart

categorie
lezingen-debatreeks
aanvang
06-03-2013
locatie
“Bovenkamer” van de Bibliotheek, Hinthamerstraat 72, Den Bosch

LEZING MICHIEL DE LANGE

Ownership en gamification: nieuwe vormen van (burger)participatie in de hedendaagse stad

Tijdstip: ?6 maart 2013 vanaf 20.00 uur

initiatief: DW en BAI

Locatie: “Bovenkamer” van de Bibliotheek, Hinthamerstraat 72 ‘s-Hertogenbosch

Toegangsprijs en reservering: <klik hier>

Voor meer informatie <Achter de Kan>

Rezone, een samenwerkingsverband tussen het BAI (Bosch Architectuur Initiatief) en de DW (digitale werkplaats, new media art instituut), is ontstaan om op een innovatieve manier projecten te initiëren die de kwaliteit van het leven in de stad willen bevorderen. In het kader van Rezone 2013 wordt de volgende lezing gegeven:

Jeronimus Toren Den Bosch UAR

Michiel de Lange is onderzoeker, schrijver, filosoof en mede-oprichter van Mobile City, een onafhankelijke onderzoeksgroep dat de invloed van digitale media technologieën op het stadsleven, en de gevolgen voor stedenbouw onderzoekt.?De Lange gaat in op welke wijze digitale middelen ingezet kunnen worden om meer betrokkenheid (ownership) te creëren voor urgente stedelijke kwesties bij de gebruikers van de stad. De vraag is: “Kunnen digitale mediatechnologieën, zoals games, bijdragen aan het betrekken van burgers bij de ontwikkeling van hun stad. En hoe doe je dat?”

SmartCity

Ownership

De hedendaagse stad is een mediastad geworden. Mediatechnologieën beïnvloeden de manier waarop stedelingen omgaan met fysieke ruimte, hoe ze sociale verbanden aangaan en onderhouden en hoe zij de stad ervaren. Digitale mediatechnologieën vormen geen apart domein (een virtuele wereld van ‘cyberspace’) maar raken juist steeds sterker vervlochten met het alledaagse leven.

Tot nu toe pogen veel digitale toepassingen het leven in de stad makkelijker te maken voor individuen: altijd en overal toegang tot informatie en bestaande sociale contacten. Volgens ons is het interessanter om te kijken hoe we digitale mediatechnologieën kunnen aanwenden om bewoners te betrekken bij hun leefomgeving en bij elkaar. Vanuit het begrip ownership (eigenaarschap) onderzoeken we hoe bewoners vorm kunnen geven aan hun eigen stad en op collectief niveau stedelijke problemen zoals leegstand aan kunnen pakken.

Dat eigenaarschap beslaat meerdere niveau’s: mensen voelen zich betrokken bij een onderwerp dat henzelf aangaat, ze organiseren zich in open netwerken, dragen op wederkerige vertrouwensbasis bij aan het collectief, ze programmeren zelf hun eigen (technologische) middelen of hergebruiken en verbeteren het werk van anderen, ze voelen zich verantwoordelijk voor het product of de uitkomst van collectieve actie en voor het beheer ervan op langere termijn. Hoe kunnen we dit gevoel van eigenaarschap inzetten voor het leefbaar en levendig maken van de stad?

Lezing Michiel de Lange

Leave a Reply