New publication (in Dutch) about City, Play and Digital Media

Recently I contributed a short chapter to this publication:

De Lange, M. (2012). Stad, spel, media: spelenderwijs eigenaar worden van je stad. In E. Holleman, R.-J. de Kort & S. Lindemann (Eds.), Balkan in de polder: naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? (pp. 78-82). Amsterdam: Mondriaanfonds (pdf 120 KB Dutch).

In this chapter I try to develop some thoughts on how play and games are informing the changing professional practices of urban design.

 

Balkan in de Polder. Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland?
Zijn Nederlandse planningsprofessionals bereid eindbeelden los te laten en meer ruimte te bieden aan initiatieven van gebruikers in een gebied? Is het denkbaar dat we pas in tweede instantie gaan plannen en structureren? Bestaat er een alternatief voor het negentiende eeuwse model van stadsontwikkeling waarbij de overheid de infrastructuur aanlegt en de particuliere sector de kavels invult?
In Balkan in de Polder komen deze en andere vragen aan bod. Experts reflecteren op de Nederlandse situatie en doen aanbevelingen als uitgangspunt voor verder debat, kennisontwikkeling en vooral: concrete acties.
Ellen Holleman, Robert-Jan de Kort, Sabrina Lindeman, e.a.met beeldessay van Su Tomesen
Vormgeving: Ankie Stoutjesdijk
116 pagina’s, geïllustreerd, €12,50 (samen met andere 3 cahiers: €30)

 

More information about this publication on the Mondriaan Fonds website and the Fonds BKVB website (which has merged with Mondraan Fonds).

Leave a Reply